Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

AMIT RÓLUNK ÉRDEMES TUDNI

„Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltóságon és jó-akaraton épülhet.„ (Szent-Györgyi Albert)

Helyileg Budapest X. kerületében Kőbányán a Pongrácz telepen, egy közel 100 éves épületben működik, ahová generációk jártak és járnak óvodába.
 
Intézményünk önkormányzati fenntartású négy csoportos óvoda.
Elnevezéséről nevelőtestületünk határozott, így lettünk Gyöngyike Óvoda.
Az épület jellege, tárgyi ellátottsága, az itt dolgozók felkészültsége, gyermekszeretete, toleranciája, empátiája, pedagógusi hitvallása garanciát jelent arra, hogy családias légkörű, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai nevelést biztosítsunk a különböző szociokulturális háttérből és a hazájukat elhagyó családokból érkező gyermekek számára.
A gyermekcsoportokat homogén, illetve vegyes életkor (3-5 éves, 5-7 év) szerint szervezzük.

Az épületben esztétikusan berendezett csoportszobák, tornaszoba, logopédiai szoba, könyvtár, fejlesztő szoba várja a gyermekeket.
A levegőn való játék lehetőségét, a szabadban végzett tevékenykedést az öntött gumiborítású többfunkciós játékokkal berendezett udvaraink biztosítják.
Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az inkluzív szemléletmód, a mozgásfejlesztés, az egészséges életmód szokásainak alakítása, az egészség megőrzése, a tanulás örömének átélése, a megismerő funkciók fejlesztése, mindezt az egyéni differenciált bánásmód elve alapján valósítjuk meg.

Óvodapedagógusaink érzelmileg azonosulnak az integrációval, természetesnek tekintik a kiemelt figyelmet igénylő és a migráns gyermekek jelenlétét az óvodában.
Pedagógiai programunk középpontjában azok a nevelési területek kerültek, amelyek leginkább megfelelnek gyermekeink szükségleteinek, fejlettségének, a szülők igényeinek, a megváltozott elvárásoknak és a meglévő feltételeknek.
Ebből adódóan nagyobb hangsúlyt kapott programunkban az egészséges életmód szokásainak alakítása, az egészség fejlesztése, a mozgásfejlesztés és mozgásigény kielégítése, a pozitív a közös tevékenységek nyújtotta élmények szervezése, valamint a megismerő funkciók fejlesztése és a viselkedésrendezés.

Szeretnénk, ha óvodai nevelésünk életre szóló élményt nyújtana óvodásainknak és szüleiknek egyaránt.

Videók

Videó

Bemutatkozó videók

75 évesek lettünk 

Megszépültünk

Fenyőfadíszítés 2022

Fenyőfadíszítés 2023

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

Óvodavezető: Mátyusné Szabó Beáta

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.